Właściwie nie jest mi łatwo określić swój ścisły profil zawodowy.

Z pierwszego wykształcenia jestem informatykiem o specjalnościach inżynieria projektów i bazy danych. Drugi mój kierunek to Ekonomia i Zarządzanie (a następnie rozszerzony o MBA). Można więc powiedzieć, że zasadniczo specjalizuję się w zarządzaniu w obszarze technicznym.

Z drugiej strony, ostatnie kilka lat spędziłem na Wydziale Grafiki PJATK, mając zaszczyt i przyjemność tworzyć go od zera (pierwsze trzy lata stałem na jego czele, a następne trzy pracowałem jako prodziekan). W międzyczasie skończyłem politologię (nauki społeczne zawsze mnie fascynowały, bo opierają się o nieprzewidywalny czynnik ludzki). Więc ostatecznie jest ze mnie taki inżynier-manager o humanistycznych i artystycznych zainteresowaniach...

Gdy przekroczyłem czterdziestkę, moje myśli coraz częściej zaczęły kierować się w stronę filozofii. Ale czy można mówić o filozofii w kategoriach doświadczenia zawodowego?

Lubię nowe wyzwania, lubię pracę z ludźmi i stawianie sobie coraz to nowych celów. Więc dziś jeszcze nie wiem, jaką drogą przyjdzie mi pójść dalej... Czuję jednak, że nowe wyzwanie czeka mnie już niedługo...

Krótkie CV

Doświadczenie zawodowe:

Wykształcenie:

Inne: