Właściwie nie jest mi łatwo określić swój ścisły profil zawodowy.

Ukończyłem kilka kierunków studiów. Obecnie realizuję się przede wszystkim w zakresie nauk o polityce i sztuki.

Jeśli chodzi o politologię i nauki społeczne, to współpracuję z Collegium Civitas (kierunek: Stosunki Międzynarodowe), ale prowadzę także zajęcia z zakresu nauk społecznych w Uniwersytecie WSB Merito (w Gdańsku i w Warszawie). W zakresie sztuk pięknych, koncentruję się na grafice warsztatowej oraz na cyfrowej grafice 3D. Wcześniej kilka lat spędziłem na Wydziale Grafiki PJATK, mając zaszczyt i przyjemność tworzyć go od zera (pierwsze trzy lata stałem na jego czele, a następne trzy pracowałem jako prodziekan).

Gdy przekroczyłem czterdziestkę, moje myśli coraz częściej zaczęły kierować się w stronę filozofii. Ale czy można mówić o filozofii w kategoriach doświadczenia zawodowego? Filozofia to po prostu podejście do życia, do świata, to tego kim jestem i jak idę przez życie.

Krótkie CV:

Doświadczenie zawodowe:

Wykształcenie/studia podyplomowe:

Inne: